Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПОЛИТИКА
ПО ОТНОШЕНИЕ НА БИСКВИТКИТЕ

Благодарим ви за посещението на нашия Интернет сайт. Защитата и сигурността на личните данни на нашите клиенти и потребители е основна грижа.
Настоящата политика за поверителност обяснява каква информация се събира, когато разглеждате и използвате нашия Интернет сайт, и по какъв начин се обработва.

Можете директно да прегледате информацията, която търсите, като кликнете върху някоя от иконите от менюто по-долу.

Кои сме ние?
Настоящият Интернет сайт ("Интернет сайтът") се оперира GALENIC COSMETICS LABORATORY (наричано по-долу "GALENIC" или "Ние"), който е отговорен за обработката на личните данни, подлежащи на събиране от вас на Интернет сайта, за описаните по-долу цели.
Приканваме ви да прочетете внимателно настоящата политика за поверителност, за да се запознаете с условията за обработка на вашите лични данни, когато посещавате нашия Интернет сайт. Имайте предвид, че тя може да бъде актуализирана от GALENIC COSMETICS LABORATORY във всеки един момент. Датата на последната актуализация е показана на тази страница. Ето защо ви каним да я преглеждате редовно.

Информация за вас, която събираме
В зависимост от услугите, предоставяни от нашия Интернет сайт, които вие използвате, вашия избор и конфигурацията на вашето устройство (по-специално по отношение на бисквитките и други тракери), събраните и обработени от GALENIC COSMETICS LABORATORY ваши лични данни (вашите "лични данни") са по-точно:
• Когато използвате нашия Интернет сайт, от вас може да бъде поискано да ни предоставите доброволно лични данни, включително вашето фамилно име, собствено име, адреса ви по местоживеене, имейл адреса, телефонния ви номер, предпочитанията и интересите ви и всяка информация, която ни е необходима, за да отговорим на ваше запитване или рекламация от ваша страна.
• Когато посещавате Интернет сайта ни, нашият сървър автоматично събира различна информация, генерирана от браузъра или компютъра, включително: име на домейна; IP адрес; дата, час и продължителност на вашето посещение; вид на браузъра, експлоатационната система и прегледани страници.

Цели при обработката на вашите лични данни
По-долу ще видите преглед на целите при обработката на вашите лични данни от нашите специалисти, както и причините, поради които ни е необходима тяхната обработка.

Цели при обработката
• Да отговорим на въпросите ви, изпратени по имейла, формуляра за контакт и през чата
• Да ви предложим по-добра услуга: например да намерите най-близкия магазин или център за продажба
• Да управляваме и подобряваме връзката с клиентите, включително подобрявайки нашия Интернет сайт и като цяло, нашите продукти и услуги
• Освен ако не възразявате, както е указано в раздела по-долу "Вашите права" и "Бисквитки", да разберем по-добре вашите предпочитания, като анализираме вашето поведение на нашия Интернет сайт и да ви предложим продукти или услуги, отговарящи по-добре на вашите интереси
• Да ви изпращаме информация за нашите промоции, новини и събития (бюлетини, покани и други публикации)
• Да правим статистически анализи
• Да уведомяваме компетентните власти за всеки проблем, свързан с използването на нашите продукти

Причини за необходимостта от обработка на вашите лични данни от нашите специалисти
• В съответствие със законовите интереси на GALENIC COSMETICS LABORATORY да обслужва своите настоящи и потенциални клиенти и, ако обработката е необходима, в рамките на текущата ни дейност
• Да осигурим по-добро обслужване на нашите клиенти / потенциални клиенти, в съответствие със законовите интереси на GALENIC COSMETICS LABORATORY
• Да отговорим по-добре на нуждите на нашите клиенти / потенциални клиенти в съответствие със законовите интереси на GALENIC COSMETICS LABORATORY
• Да отговорим по-добре на нуждите на нашите клиенти / потенциални клиенти в съответствие със законовите интереси на GALENIC COSMETICS LABORATORY
• Вашето изрично съгласие
• В съответствие със законовите интереси на GALENIC COSMETICS LABORATORY, ако обработката на данните е необходима за управлението на нашите текущи дейности
• Съответствие на законовите ни задължения

Личните данни, които са ни необходими, за да постигнем
гореспоменатите цели, са отбелязани със звездичка на различните страници на Интернет сайта, където се събират. Ако вие изберете да не попълвате тези задължителни полета, е възможно да не сме в състояние да обработим вашите запитвания и / или да ви предоставим исканите продукти и услуги. Другите лични данни се предоставят изцяло по желание и ни позволяват да ви опознаем по-добре и впоследствие да подобрим нашата комуникация и услуги. По-долу е представена допълнителна информация за целите и правната основа в случай на специфични дейности по обработка на данни.

Съобщаване и пренос на личните данни
Можем също така да упълномощаваме трети страни - доставчици на услуги (които ще действат в съответствие с нашите указания) да ни помагат да ви предоставим информация, продукти или услуги, да направляват или управляват нашите дейности или да управляват и подобряват нашия Интернет сайт. В такъв случай за тези трети страни може да е необходимо да получат достъп до вашите лични данни.

Ако вашите лични данни се пренасят извън ЕИО (Европейската икономическа общност) към други фирми от групата GALENIC COSMETICS LABORATORY или към доставчици на услуги, ние ще предприемем мерки да ви уверим, че за вашите лични данни е осигурено същото ниво на защита, както ако са останали в рамките на ЕИО, включително сключвайки договори за пренос на данни на основата на Общите договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, актуализирани или редактирани, или използвайки програми за сертифициране като Privacy Shield UE за пренос към Съединените щати, или други механизми за пренос като например решения за адекватно ниво за защита, задължителни фирмени правила или договори, одобрени от органите за защита на личните данни на ЕС. [За преноса към други структури от групата GALENIC COSMETICS LABORATORY извън ЕИО ние сме приели Договор за пренос на данни в рамките на групата, на основата на Общите договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, актуализирани или редактирани, които защитават личните данни, пренасяни между структурите на GALENIC COSMETICS LABORATORY.]
Вие имате право да получите информация относно механизма, по който вашите лични данни са пренесени извън ЕИО, както и страната, към която е направен този пренос, като се свържете с dpo@galenic.com
Ние можем да съобщим личните ви данни на трети страни при реална или възможна продажба на фирмата ни или на всеки актив, принадлежащ на нас или на свързани фирми, в който случай личните данни на нашите потребители, които притежаваме, могат да бъдат част от прехвърлените активи.
Ще отговорим също така на исканията за информация, ако законът ни задължава или, ако такова разкриване е необходимо, за да защитим правата си и/ или да се съобразим със законова процедура, съдебно решение, искане на регулаторен орган или с всяка друга правна процедура срещу нас.

[Проучване с електронни средства]
Когато законът ни разрешава и с ваше съгласие, когато се изисква, ние можем да се свързваме с вас по електронен път, за да ви представяме нашите продукти и услуги. Ако искате да прекратите регистрацията си, за да не получавате повече информация от нас, моля използвайте линка "отписване", намиращ се в нашите електронни съобщения или 

изпратете STOP чрез SMS на посочения номер, или се свържете директно с нас на адреса "Свържете се с нас" и ние ще спрем да ви изпращаме съобщения.

Съхранение на вашите лични данни
Като правило, ние не съхраняваме вашите лични данни за по-дълго време от необходимото за реализиране на целите, за които те са били събрани.

Ние съхраняваме вашите лични данни точно за времето, необходимо за управлението на връзката с вас (например когато създавате акаунт, купувате продукт на нашия Интернет сайт и т.н.).

Обаче ние съхраняваме вашите лични данни с цел проучване в продължение на три години, считано от датата на последното ни взаимодействие, ако не сте наш клиент; и дотогава докато сме във връзка с вас чрез промоционалните ни дейности, ако сте ни клиент, освен ако вие не възразите, тогава когато получавате някое от съобщенията ни за проучване.

IP адресите, събирани с цел сигурност, не се съхраняват за повече от 10 дни.
Накрая, дневниците за връзка, които се събират, се съхраняват, ако вие сте дали съгласие за това, с помощта на бисквитки и други тракери, използвани на нашия сайт, в продължение на не повече от тринадесет (13) месеца, съгласно приложимите закони и регламенти. За подробна информация вижте раздел "Бисквитки" по-долу.
Възможно е да се наложи да запазим вашите лични данни под формата на архив за срок, надвишаващ описания по-долу, за да спазим правните задължения, възникнали за нас или, ако това е необходимо, отчитайки приложимите предписания, за да упражним някое от нашите права (например всяка информация относно транзакциите се запазва за срока на договора и в продължение на 5 години след това).

След като вашите лични данни вече не са необходими за целите си по предназначение или за архивиране за удовлетворяване на правните ни задължения или за правото по давност, ние следим те да бъдат напълно унищожени или анонимизирани.

Външни връзки
Интернет сайтът може да съдържа връзки към сайтове на трети страни. Тъй като GALENIC COSMETICS LABORATORY не упражнява контрол върху тях, ние не носим отговорност за техните практики за защита на данните и ви съветваме да проверявате политиките на тези трети сайтове по отношение на защитата на данните. Тази политика важи единствено за личните данни, събирани чрез нашия Интернет сайт или в рамките на нашите дейности.

Вашите права
В съответствие с приложимото право, вие имате следните права по отношение на вашите лични данни:

 • Да получите копие от вашите лични данни, както и информация за начините на обработване на личните данни и за правната им основа;
  • Да коригирате грешни лични данни (включително да допълните непълни лични данни);
  • Да изтриете вашите лични данни (в някои случаи това право може да се упражни само тогава, когато данните вече не се необходими за реализирането на целите, за които са били събрани или обработени);
  • Да ограничите обработването на вашите лични данни, когато:
  • точността на личните данни е спорна;
  • обработването е незаконно, но вие сте против изтриването на вашите лични данни;
  • ние нямаме повече нужда от вашите лични данни, но те все още са необходими за установяване, упражняване или защита на законово право;
  • Да поискате преноса на вашите лични данни в машинно четим формат за трета страна (или за вас), ако нашата обработка се основава на вашето съгласие или на изпълнение на сключен с вас договор;
  • Да дадете общи или специфични указания за начина на обработка на вашите лични данни след вашата смърт.
  • Да възразите във всеки момент срещу контакти по телефона с цел проучване, регистрирайки се безплатно на Интернет сайта: www.bloctel.gouv.fr;
  • Да изтеглите съгласието си за обработка на вашите лични данни (ако тази обработка се основава на ваше съгласие) без това да повлияе на законосъобразността на обработката, основана на съгласието и извършена преди оттеглянето му;
  • Да възразите на обработката с цел проучване; и
  • Да получите или да видите копие на предприетите подходящи мерки при преноса на вашите лични данни към трета страна или международна организация.

Освен гореспоменатите права, вие имате право да възразите срещу всяка обработка на вашите лични данни, произтичаща от законовия интерес на GALENIC COSMETICS LABORATORY, включително профилиране (против вашето съгласие или за изпълнение на договор с вас). Имате право да възразите срещу всяка обработка на вашите лични данни с цел проучване, включително профилиране.

Имате право също така да подадете жалба в местния контролен орган, отговарящ за защитата на личните данни, например за Франция CNIL 3 Place de Fontenoy (пл. "Фонтеноа" № 3), 75007 Париж, Франция.
За да упражните тези права, моля свържете се с нас на координатите, дадени по-долу, в рубриката "Свържете се с нас" или на dpo@galenic.com. Моля отбележете, че можем да ви поискаме документ за самоличност или да ви фактурираме разходи, ако законът ни го разрешава, например, ако вашето искане е явно необосновано или прекомерно. Ние ще положим всички усилия, за да отговорим на вашето искане в приложимите срокове.

Бисквитки
Бисквитка е малък файл, който може да бъде поставен на твърдия диск на вашия компютър или на сървъра на Интернет сайт. Ние използваме бисквитки, за да получим определена информация, събирана автоматично и описана по-горе. Вие не сте длъжни да приемате бисквитки и можете да избирате, кои от тях да приемате, като промените параметрите на вашия браузър, така че да не приема бисквитки.

Видове бисквитки, които използваме
На нашия Интернет сайт използваме различни бисквитки с различни цели: тези бисквитки са известни с названията строго необходими бисквитки, бисквитки за ефективност, бисквитки за маркетинг и функционални бисквитки. Възможно е някои бисквитки да са предложени от трета страна с цел предлагане на допълнителни възможности на нашия Интернет сайт и са изброени по-долу.

 • Строго необходими бисквитки: те са необходими за изпълнение на действието, което искате да извършите, например да влезете в своя профил. Ако откажете бисквитките като промените параметрите на вашия браузър, ние не можем да гарантираме пълната функционалност на нашия Интернет сайт по време на вашето посещение.
  • Бисквитки за ефективност: това са бисквитки, използвани за подобряването на нашия Интернет сайт, например за анализи, които ни позволяват да разберем как се използва нашия Интернет сайт и къде са необходими подобрения. Тези бисквитки се използват за събиране на информация за начина, по който посетителите използват нашия Интернет сайт. Тази информация се събира анонимно и включва броя посетители, техния произход и страниците, които разглеждат.
  • Бисквитки за маркетинг: тези бисквитки се използват за изпращане на специфични реклами към определен компютър или друго устройство (а не към лице, опредено чрез своето име или чиято самоличност може да се установи по друг начин), които са подходящи за интересите, свързани с дейността на Интернет сайта, свързан с този компютър или устройство (кликове върху рекламни ленти, посетени подраздели, направени търсения по ключова дума). Тези бисквитки се използват също така, за да се ограничи броят пъти, когато потребителят вижда една реклама и за да се измери ефективността на рекламната кампания. Те могат да запаметят също така факта, че Интернет сайтът е разглеждан от устройство и да съобщят тази информация на маркетинговите фирми. Бисквитките за маркетинг на нашия Интернет сайт се управляват от трети страни с наше разрешение. Бисквитките за маркетинг позволяват да се установи източника на реклама, от който даден потребител е пренасочен към нашия Интернет сайт, така че ние да разберем дали е в наш интерес да инвестираме в този източник на реклама.
  • Функционални бисквитки: тези бисквитки подобряват ефективността и функционалността на нашия Интернет сайт, често вследствие на определено действие на потребителя. Например, можем да персонализираме съдържанието, което ви предлагаме или да запаметим вашите предпочитания.

Период на съхраняване

Управление и изтриване на бисквитките
Ако откажете бисквитките, ние няма повече да инсталираме други бисквитки на вашия компютър, с изключение на функционалните бисквитки, представени по-горе (включително бисквитка, позволяваща да се запомни фактът, че когато посещавате Интернет сайта, не искате да бъдат инсталирани бисквитки).

Все пак отбележете, че ако изберете да изтриете или откажете някои бисквитки, това ще засегне някои функции или услуги на нашия Интернет сайт.

Актуализиране на политиката за поверителност
Можем да променяме настоящата политика за поверителност във всеки момент, за да взимаме предвид премените в закона и / или нашите практики по отношение на защитата на личните данни.

Информация за връзка
Ако имате въпроси относно настоящата политика за поверителност или желаете да упражните някое свое право, моля свържете се с нас в секция "КОНТАКТИ" в настоящия сайт.

Ние имаме специалист по защита на личните данни, с който можете да се свържете на: dpo@galenic.com